07:18:12 26-04-2019
Trang chủ Hoạt động Đảng Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên khóa 15/2013

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ kiểm lâm ngạch kiểm lâm viên khóa 15/2013

Email In PDF.
Ngày 07/6/2013, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng chỉ cho các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ Kiểm lâm ngạch Kiểm lâm viên khóa 15/2013 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Dự lễ bế giảng có ông Hà Công Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đăk Nông, ông Nguyễn Ngọc Tài, Phó Chi cục trưởng, lãnh đạo các phòng, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục kiểm lâm Đăk Nông, ThS. Khúc Hoàng Giang – Phụ trách Khoa Quản lý Nhà nước, các cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý lớp học và các học viên.

Tham dự lớp học có 36 công chức kiểm lâm công tác tại Văn phòng, Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR, các Hạt kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ Đrây Sáp trực thuộc Chi cục kiểm lâm Đăk Nông.

Kết quả học tập của lớp: 01 học viên đạt loại giỏi (điểm trung bình 8,1), 22 học viên đạt loại khá, 13 học viên đạt loại trung bình. 36/36 học viên của  lớp đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

 

Tin mới nhất