00:09:09 20-10-2019
Trang chủ

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Email In PDF.

Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị và các cá nhân kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên.